Băng Cao Su Cản Nước

Liên hệ

Số lượng:

Công ty Cổ phần Cao su Kỹ thuật Minh Anh

MINH ANH TENCHNICAL RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ:Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Tel: (+84-4) 0243 3581636

Fax: (+ 84-4)  0243 3581636

Email:  caosuminhanh@gmail.com 

Xin vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng qua số hotline : 0906.289.277 - 0974.952.979