Liên hệ

Công ty Cổ phần Cao su Kỹ thuật Minh Anh

MINH ANH TENCHNICAL RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ:Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Tel: (+84-4) 0243 3581636

Fax: (+ 84-4)  0243 3581636

Email:  caosuminhanh@gmail.com