Liên hệ

Công ty Cổ phần Cao su Kỹ thuật Minh Anh

MINH ANH TENCHNICAL RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ:Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Tel: 0906289277

Fax:0906289277

Email: caosuminhanh@gmail.com